Αγαπώ να Συνεισφέρω

Αγαπώ να Συνεισφέρω

Τα μέλη της ομάδας έχουν επίγνωση ότι από όλα τα θέλω τους κρύβεται η θέληση τους για ευτυχία και ότι ο πιο σίγουρος τρόπος να αποκτήσουν μία μονιμότερη ευδαιμονία είναι η συνεισφορά.

Συνεχίζω Ασταμάτητα

Συνεχίζω Ασταμάτητα

Συνεχίζω Ασταμάτητα τις δράσεις μου και κάνω υπερβάσεις για να πετύχω τους στόχους της ομάδας και τους δικούς μου. Ξέρω ότι στην υπέρβαση κρύβεται ανάπτυξη και μαγεία!

Επιδιώκω την Ακεραιότητα

Επιδιώκω την Ακεραιότητα

Αυτό που λέω το κάνω και αυτό που κάνω λέω.

Θετικότητα

Θετικότητα

Χρησιμοποιώ θετικό λόγο, αναλαμβάνω θετικές δράσεις και διαλέγω να δω την θετική πλευρά σε κάθε κατάσταση. Αναγνωρίζω πως η συμπεριφορά μου επηρεάζει
και την υπόλοιπη ομάδα και διαλέγω να την επηρεάζω θετικά.

Σεβασμός

Σεβασμός

Σέβομαι τα μέλη της ομάδας. Επικοινωνώ πιθανές δυσκολίες και πρώτα προσπαθώ να τις καταλάβω και να μάθω από αυτές. Πιστεύω στην κατανόηση και δικαιολογώ το ανθρώπινο λάθος. Δεν κρίνω.

Γνωρίζω πως να Ηγούμαι

Γνωρίζω πως να Ηγούμαι

Γνωρίζω πως να Ηγούμαι όταν εμπνέω την ομάδα να αναλάβει φωτεινές δράσεις συνεισφοράς και ηγούμαι με το παράδειγμα μου.

Αέναη μάθηση

Αέναη μάθηση

Δεσμεύομαι στην αέναη μάθηση, επενδύω στον εαυτό μου και έχω ανοιχτό μυαλό σε νέες ιδέες και τεχνικές.

Αισθάνομαι Υπερηφάνεια

Αισθάνομαι Υπερηφάνεια

Αισθάνομαι Υπερηφάνεια για τις δράσεις της ομάδας μου και τις επικοινωνώ προσβλέποντας στην έμπνευση των συνανθρώπων μου και τις πιθανές συνέργειες που ενδέχεται να υπάρχουν.

Προχωρώ σε Δράσεις

Προχωρώ σε Δράσεις

Βάζω στην άκρη σκέψεις που με σταματάνε και με περιορίζουν και προχωράω να υλοποιήσω το πλάνο της ομάδας.