Η Καλλίπολη είναι μία αυτόνομη, πρότυπη συνοικία σε εγγύτητα με την Αθήνα.

Αναβιώνει το όραμα του Πλάτωνα για την ιδανική πολιτεία με τις κατάλληλες δομές, τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και πρακτικές ώστε όλες οι ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της να ικανοποιούνται με τον καλύτερο και πιο αρμονικό τρόπο.

Η Καλλίπολη στεγάζει 100 ενήλικες με τα παιδιά τους και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες συμπεριλαμβάνονται ένα σχολείο, ένα ιατρείο, ένα εστιατόριο και ένα σεμιναριακό κέντρο.

Τι άλλο είναι η Καλλίπολη;

*Επιταχυντής προσωπικής εξέλιξης.

Έχοντας αναγνωρίσει την επιρροή του περιβάλλοντος στην ψυχολογία των ανθρώπων η Καλλίπολη δημιουργώντας ένα αρμονικό περιβάλλον συμβάλλει στην προσωπική εξέλιξη των κατοίκων και των επισκεπτών της προσφέροντας ένα αρμονικό περιβάλλον διαβίωσης, εργασίας και εκπαίδευσης.

*Ασφαλής αγκαλιά.

Σε ένα αυτόνομο περιβάλλον οι άνθρωποι βιώνουν ασφάλεια που δεν κλονίζεται από εξωγενείς κοινωνικούς ή οικονομικούς παράγοντες.

*Φάρος Ελπίδας.

Η Καλλίπολη είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συλλογικότητας και της απλότητας όπως και της συνεισφοράς και της εκπαίδευσης, και δίνει ελπίδα σε ανθρώπους προσφέροντας εναλλακτικές σε τυχόν αδιέξοδα που βιώνουν.