Παρόμοιες δράσεις έχουν επιχειρηθεί με μεικτά  αποτελέσματα. Ακολουθούμε ένα μοντέλο που έχει λειτουργήσει σε πολλά έργα που έχουμε φέρει εις πέρας. Tο μυστικό της επιτυχίας του έργου είναι τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας της Καλλίπολης που είναι τα παρακάτω:

Συλλογικότητα – Θα την συνδημιουργήσουμε με όλα τα μέλη της ομάδας, φορείς, ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Τοποθεσία – Εγγύτητα στο κέντρο της Αθήνας ώστε οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να αλλάξουν την εργασία τους με βίαιο τρόπο.

Υλοποίηση – Δεν ξεκινάμε την αργή και σταδιακή  υλοποίηση παρά διαμορφώνουμε το όραμα, εμπνέουμε, συγκεντρώνουμε τα διαφορετικά κομμάτια του πρότζεκτ και υλοποιούμε ταυτόχρονα τις διαφορετικές εκφάνσεις του έργου μιας και είναι αλληλένδετα.

Φιλοσοφία – Έχουμε μία σφαιρική άποψη του έργου και γερές επιστημονικές και φιλοσοφικές βάσεις.

Εμπειρία – Η ομάδα έχει εμπειρία από διεκπεραίωση μεγάλων έργων συλλογικών και αλτρουιστικών.

Ικανότητες – Τα μέλη της ομάδας έχουν διαπραγματευτεί, υπογράψει και υλοποιήσει έργα μεγάλης αξίας.

Γνώσεις – Τα μέλη της ομάδας έχουν επισκεφτεί αντίστοιχες συνοικίες στο εξωτερικό και είναι σε επαφή με ομάδες εκεί συσσωρεύοντας γενικές και πρακτικές γνώσεις. Επίσης το έργο βασίζεται στα συστατικά μέρη ήδη επιτυχημένων αντίστοιχων έργων.